Chmury Pan Tadeusz

Imię
1. Jakie jest włoskie niebo? Do czego jest porównane?
2. Dlaczego, według tytułowego bohatera, ojczyste niebo jest piękniejsze od włoskiego?
3. Do czego zostały porównane chmury w każdej scenie?
4. Przyjrzyj się fotografiom przedstawiającym chmury. Zastanów się, co przypominają Ci ich kształty. Utwórz porównania, za pomocą których opiszesz przedstawione obłoki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.