CHŁOPI tło wydarzeń

Imię
Które wydarzenie historyczne ostało zasygnalizowane w tle fabuły "Chłopów"?
Którzy bohaterowie "Chłopów" Władysława Reymonta wzięli udział w powstaniu styczniowym?
Dziedzic w powieści "Chłopi" toczył z lipczanami spór o
Udowodnij, że Chłopi mają kompozycję otwartą, a następnie wyjaśnij, jaką funkcję pełni ona w powieści. Czy wpływa na sugestię nieprzerwanej ciągłości czasowej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here