cechy utopii

Imię
Czy potraficie wskazać cechy utopii w omawianym fragmencie?
Dlaczego klacz, kot i osioł nie były tak entuzjastycznie nastawione do pracy na farmie jak pozostałe zwierzęta?
Z jakich powodów zwierzęta po wysłuchaniu rozkazów Napoleona „poczuły się jakoś niewyraźnie?” Dlaczego – według Ciebie – nie wyraziły głośno swojego zdania?
Zaznacz cechy charakterystyczne antyutopii w opisie życia zwierząt na farmie:
Na podstawie podanego fragmentu określ, jaką funkcję pełni w folwarku knur Napoleon. Jakie znaczenie może mieć to, że nosi on imię słynnego przywódcy Francuzów?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.