Cechy Kozaka

Imię
Jak myślicie, jakie cechy musiał mieć Kozak, aby poradzić sobie na Dzikich Polach? Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.