Boże Narodzenie

Imię

Święta Bożego Narodzenia po polsku


Święta Bożego Narodzenia to najbardziej uroczyste święta w naszej tradycji. Święta, na które wszyscy czekamy z . Święta, do których przygotowujemy się długo i starannie. Są to dni, kiedy więcej czasu i ciepła swojej rodzinie, bliskim i nieznajomym. Gdy do kolacji wigilijnej, stawiamy dodatkowe nakrycie dla tych, którzy nie mają z kim podzielić się . W ten dzień nikt nie powinien być samotny i opuszczony. Musimy o tym . Wigilia Bożego Narodzenia – najważniejszy dzień świąteczny roku. W tym dniu o krzywdach, żalach, wybacza się ludzkie błędy i ułomności. Ludzie bez względu na stan, stopień pokrewieństwa gromadzą się wspólnie, aby zaraz po pierwszej gwiazdy zsiąść do wieczerzy wigilijnej. W tym dniu nie ma kłótni, sporów, wszyscy starają się być wyrozumiali dla innych, bardziej uczynni, serdeczni, a przecież ten dzień dla każdej jest bardziej niż zwykle dniem wytężonej pracy, której celem jest uroczyste domowników przy suto zastawionym wigilijnym, . Panujący u nas zwyczaj, aby dzień Wigilii od rana spędzić uczciwie, pracowicie i pogodnie związany jest z przekonaniem, że „jaka będzie Wigilia, taki będzie cały rok”. Bardzo typowe w polskiej wigilijnej jest łamanie się opłatkiem, występujące w całej Polsce oraz na terenach podlegających wpływom kulturalnym Polski (Litwa, północna Słowacja). Używanie w czasie wigilii siana kładzionego obrus albo snopa zboża uroczyście do izby w wieczór wigilijny przez gospodarza, wynoszonego dopiero w święto Trzech Króli, to typowe elementy obrzędów przedchrześcijańskich. Charakterystyczna nazwa tego snopa, „dziad”, również nawiązuje do zwyczajów zaduszkowych. Dziś na ogół wyjaśnia się, że to na pamiątkę, iż Pan Jezus był złożony na sianie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here