Boże Narodzenie synonimy

Imię

  1. O dziecku: urodzony najwcześniej, najstarszy z rodzeństwa.  2. Melodia grana przez trębacza o określonej porze z wieży kościelnej, ratuszowej lub w obozie.  3. Podłużny pojemnik, zwykle drewniany, służący do karmienie zwierząt domowych.  4. Miniaturowa stajenka ze żłobkiem, figurkami zwierząt i ludzi składających hołd małemu Chrystusowi, wystawiana na ołtarzach kościelnych, pod choinkami w okresie Bożego Narodzenia.  5. Dawny zwyczaj ludowy: rodzaj widowiska ludowego, odgrywanego przez chłopców obnoszących po domach miniaturowa stajenkę betlejemską i śpiewających kolędy.  6. Rodzaj ciasta z pszennej mąki pieczony w cienkich płatkach, używanego w liturgii chrześcijańskiej podczas mszy i w Polsce przy wieczerzy wigilijnej.  7. Zaświecić, zamigotać, zalśnić.

  8. Tajemniczy obrządek lub niezrozumiałe, tajemnicze zjawisko; w średniowieczu: utwór dramatyczny o treści religijnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here