Bohaterowie niepodległości

Imię

Jak myślisz, kto miał taką przypadłość, że nie zasnął, jeśli na stoliku nocnym nie leżał naładowany rewolwer?

Kto jest autorem słów: "Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie"?

"Zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza. Nie zabroniono nam Chopina". Kto to powiedział?

Który z polityków dotarł osobiście do prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona i skłonił go do poparcia postulatu odbudowy państwa polskiego?

Który z polityków ukrywał wstydliwy sekret - ubytki w uzębieniu przez noszenie wąsów?

Kto utworzył formację wojskową Legiony Polskie?

Który z wymienionych polityków tymi słowami pocieszał rannych żołnierzy: "Czego krzyczysz... co noga? A tamtemu głowę urwało i nie krzyczy, a ty o takie głupstwo"?

Kto robił na kobietach takie wrażenie, że z zachwytu walczyły o pukiel jego złotych włosów?

Który polityk przemawiał 5 godzin podczas konferencji pokojowej w Paryżu i tłumaczył swoje wystąpienie na język angielski i francuski, ponieważ nie ufał tłumaczom?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here