Artysta Mrożek

Imię

Przypomnij sobie czym jest alegoria? Ustal jakie postawy lub cechy uosabia każde ze zwierząt z utworu Mrożka.

Sformułuj jedno zdanie, które mogłoby pełnić funkcję morału Artysty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.