Kategorie
liceum wiedza o Polsce

Sprawdzian z lat 70. XX wieku w Polsce

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Kategorie
liceum wiedza o Polsce

Powstanie Solidarności i stan wojenny

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Kategorie
liceum wiedza o Polsce

Jak się żyło w PRL

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Kategorie
liceum wiedza o Polsce

Niezwykłe miejsca w Polsce

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Kategorie
liceum wiedza o Polsce

Dekada Edwarda Gierka w oczach Polaków

W grudniu 1970 r., po krwawo stłumionych protestach robotników i odsunięciu Władysława Gomułki, I sekretarzem KC PZPR został Edward Gierek. Wybór ten miał pomóc władzom w uspokojeniu nastrojów społecznych i złagodzeniu napiętej sytuacji w kraju. Wprowadzane podwyżki cen na towary konsumpcyjne oraz obniżki płac wywoływały bowiem masowe protesty. Gierek osobiście uczestniczył w spotkaniach z robotnikami, próbując zyskać ich poparcie dla wprowadzanych reform – programu […]

Kategorie
liceum wiedza o Polsce

Socrealizm

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Kategorie
liceum wiedza o Polsce

Koniec epoki stalinizmu w Polsce

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Kategorie
liceum wiedza o Polsce

Konstytucja z 1952 roku

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Kategorie
liceum wiedza o Polsce

Polska w okresie stalinowskim

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Kategorie
liceum wiedza o Polsce

Początek zimnej wojny

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.